Drepturile omului

Caption Placed Here

Reprezentare juridica drepturile omului

Indiferent de motivele invocate incalcarea drepturilor omului este prezenta  in practica noastra curenta fiind de prea multe ori vazuta ca o normalitate si acceptata tacit.

Drepturile fundamentale ale omului sunt regăsite în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În materie judiciară cele mai importante sunt dreptul la viață, interzicerea torturii, dreptul la libertate și siguranță, dreptul la un proces echitabil, nicio pedeapsă fără lege, dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la un remediu efectiv, interzicerea discriminării.

Formulare utile CEDO

Va puteti adresa Curtii Europene a drepturilor Omului folosind formularul in una din limbile engleza, franceza ori in limba oficiala a unui stat care a ratificat Conventia de la Geneva.

Pentru precizări clare în ceea ce privește modul de completare a formularului de adresare, accesați linkul.

Pentru mai multe informații legate de Convenție sau de Curte puteți accesa următorul link.

drepturile omului avocat cluj

Ce trebuie sa contina cererea

– o prezentare pe scurt a faptelor și a plângerilor dumneavoastră;

– menționarea dreptului sau a drepturilor prevăzute de Convenție care estimați că v-au fost astfel violate;

– recursurile pe care le-ați întreprins deja pentru remedierea situației;

– copii ale deciziilor emise în cazul dumneavoastră de toate autoritățile publice interesate. Aceste documente nu vă vor fi restituite, astfel încât trimiteți numai copii;

– formularul trebuie semnat de dumneavoastră în calitate de solicitant sau de reprezentantul dumneavoastră.

Pentru a vă putea adresa Curții trebuie să îndepliniți următoarele condiții

– încălcarea drepturilor să fi fost comisă de unul dintre statele care au ratificat Convenția, în jurisdicția sa care, în general, corespunde teritoriului său;

– trebuie să fiți direct și personal victima încălcării pe care o denunțați. Nu puteți să vă plângeți într-o manieră generală de o lege sau un act pentru că, de exemplu, acestea vi se par injuste; nu puteți, de asemenea, să vă plângeți în numele altor persoane (cu excepția cazului în care aceste persoane sunt clar identificate și sunteți reprezentantul lor oficial;

–  trebuie să fi epuizat în statul în cauză toate căile de recurs la care puteți face apel pentru a remedia situația de care vă plângeți (cel mai des este vorba de un proces la tribunalul competent, urmat, dacă e cazul, de un apel și chiar de un recurs în fața unei instanțe superioare, cum ar fi curtea supremă, în cazul în care aceasta există). Simpla exercitare a căilor de atac prevăzute la nivel național nu este suficientă: trebuie, de asemenea, ca pe parcursul exercitării acestora să fi prezentat în fapt, în fața instanțelor naționale, încălcările drepturilor din Convenție pe care considerați că le-ați suferit;

–  de la data deciziei definitive în statul în cauză (în general judecata instanței supreme) nu dispuneți decât de 6 luni pentru ca plângerea dumneavoastră să poată fi introdusă la Curte. După expirarea acestui termen, Curtea nu vă mai poate accepta plângerea;

– în mod obligatoriu plângerea dumneavoastră trebuie să se refere la drepturile enunțate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Ce drepturi incalcate ma fac eligibil pentru CEDO

Acestea se referă la o gamă largă de pretinse încălcări, cum ar fi: tortura și relele tratamente asupra deținuților, actul de detenție, disfuncțiile în desfășurarea necorespunzătoare a proceselor civile sau penale, discriminarea în exercitarea unui drept garantat de Convenție, drepturile părinților respectarea vieții private, a vieții de familie, respectarea domiciliului și a corespondenței, restrângerea drepturilor de exprimare a opiniei, de comunicare sau primire a unei informații, libertatea de a se reuni și de a demonstra, expulzările și extrădările, confiscarea bunurilor și exproprierile.

Nu vă puteți plânge decât de încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și nu de „Declarația universală a drepturilor omului” sau de „Carta drepturilor fundamentale” etc.

Cine se poate adresa Curții Europene a Drepturilor și cum se adresează?

Oricine se consideră victima directă a unei încălcări a drepturilor sau garanțiilor prevăzute în Convenție sau în protocoalele acesteia poate introduce o plângere la Curte. Încălcarea drepturilor trebuie să fi fost comisă de unul din statele care au ratificat Convenția.

ai nevoie de o opinie ?

fă o programare la : +40799 747 404

office(at)mariamladin.ro
·   Luni – Vineri 09:00-17:00
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Acordul dumneavoastra este necesar

Acordul dumneavoastra este necesar

Pentru o functionalitate corecta a web site-ului folosim fisiere de tip cookies.